Yükleyici Periyodik Kontrol Muayenesi


Yükleyici Loader yükleme işlerini yapan iş makinasıdır. Halk arasında da kepçe olarak ta bilinen bu iş makinasının önünde kepçe bulunmaktadır. İş makinasının kepçesi yardımı ile moloz, toprak veya kum gibi malzemeleri kepçesi yardımı ile belirli bir yere taşır yada kamyonlara yükleyen iş makinasıdır. Yükleyici iş makinası ayrıca asfalt gibi yol kazılarında, yapı temellerinde, kanal kazıları olmak üzere bir çok ağır işlerde insanların yapamayacağı işleri kısa sürede yapmak için kullanılır. Genellikle inşaat sektöründe ve kazı işlerinde kullanılırlar. Hidrolik sistemle çalışan iş makinası benzin ve dizel yakıtlarla çalışırlar.

Bir operatör yardımı ile kullanılan yükleyici’nin mutlaka bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Onaylanmış kuruluşlar tarafından periyodik kontrol yapılması oluşabilecek kazaların önüne geçmektedir. Günümüzde en çok kullanılan yükleyici’nin kontrollerini yapmak yasal bir zorunluluktur. Yükleyici’lerin bakım ve periyodik kontrolleri “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne tabiidir. Bu yönetmeliğe göre yapılan kontroller ve bakımlar Avrupa standartlarında dır.

Kayahan Periyodik, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği Yükleyici muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.