Skreyper Periyodik Kontrol Muayenesi


Skreyper ortasında bulunan büyük bir bıçağı sayesinde yerde bulunan her şeyi sıyıran, taşıyan, haznesine aldığı molozları otomatik olarak boşaltan iş makinasıdır. Skreyper kazıdığı molozu bıçağını yukarı kaldırır ve ileri doğru giderek molozu haznesine alır ve aldığı malzemeyi uygun bir yere taşır.

Skreyperler yol kazıma işlerinde, toprak kazımada, dolgu işlerinde, tesviye yapılmasında ve harfiyat işlerini taşımada kullanılmaktadır. Kısa mesafeli harfiyat taşımalarında ekonomik makinalardır. Hidrolik sistem ile çalışan iş makinası ile çok ağır işleri kısa zaman da yapmaktadır. Eğitimli operatör ile kullanılan bu iş makinası için mutlaka periyodik kontrol yaptırınız.

İş makinası Skreyper 6331 sayılı kanun gereğince “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ne tabiidir. Bu yönetmelikte belirtilen standartlar ve ilgili maddeler avrupa standartlarında dır. Akredite olmuş onaylanmış kuruluşlar bu yönetmeliğe göre kontrollerini yaptırmalı ve uygunluk raporu hazırlamalıdır.

Kayahan Periyodik, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği Skreyper iş makinası kontrollerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.