Silindir Periyodik Kontrol Muayenesi


Silindir yere düzgün bir şekilde serilmiş malzemenin üzerinden geçerek sıkıştırır ve düm düz yapan iş makinasıdır. Genellikle yol yapım işlerinde kullanılan ve olmazsa olmaz bir iş makinesidir. Her iki tarafında demir yada çelikten yapılmış büyük boru şeklinde olan iş makinası Silindirlerin bir çok alanda kullanılanları vardır. Toprak silindiri, Asfalt silindiri ve lastik tekerlekli silindir çeşitleri bulunmaktadır.

Yerdeki malzemeyi sıkıştırarak aralarda kalan boşlukları sıkıca doldurur ve zemini cam gibi yapar. Ülkemizde yol yapım asfalt işlerinde gördüğümüz Silindir trafiğe çıkamadan ve işe başlamadan mutlaka bakım ve periyodik kontrolleri yaptırılmalıdır.

Bu tip iş makinaları 6331 sayılı kanun gereğince”İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği” ne tabiidir. Sizde iş makinalarınızın kontollerini yaptırmak ve iş sağlığı ve güvenliği almak istiyorsanız kontrollerinizi yaptırınız. Akredite olmuş kuruluşlara yaptıracağınız muayeneler Avrupa standartlarında dır.

Kayahan Periyodik, mühendisleri ile gerçekleştirdiği silindir muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.