Greyder Periyodik Kontrol Muayenesi


Greyder genel olarak tesviye işlerinde yani zemin düzeltme işlerinde kullanılan iş makinasıdır. Greyder iş makinasında bulunan riperleri, kazmaları ve orta bölümünde bulunan bıçağı sayesinde zemine istenilen bombeyi verme, zemini karıştırma, düzeltme ve malzemeyi istenilen yere yığma işlerini kolaylıkla yapmaktadır. Greyder’in orta bölümünde bulunan bıçak ile istenilen açı verebilen bu iş makinası sert ve derin olmayan zeminlerde çalışabilirler.

Greyder iş makinası büyük 6 adet lastiğe sahiptir. Arkada bulunan tekerlekleri gücü ileri doğru vererek kazı veya tesviye işini yaptırır. Arkada bulunan tekerlekler motordan aldığı gücü uyguladığı için ön tekerleklere göre daha fazla aşınır ve yıpranırlar. Böylesine ağır işleri yapan Greyder’lerin mutlaka bakım ve periyodik kontrol leri yapılmalıdır. İş makinası aksamları ekipmanlarında oluşabilecek en ufak hasar kazalara neden olabilir.

Greyder’in muayeneleri “6331” sayılı kanun gereğince “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ne tabiidir. Bu yönetmelikte belirtilen standartlara ve hususlara göre yapılan kontroller Avrupa standartlarındadır.

Kayahan Periyodik, bünyesinde bulunan makine mühendisleri ile gerçekleştirdiği Greyder muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.