Dozer Periyodik Kontrol Muayenesi


Dozer; ön tarafında indirip kaldırmaya yarayan çelik bir levha bulunan iş makinasına dozer denir. Dozer molozları, toprağı, kar’ı bulunduğu bölgeden istenilen bölgeye doğru ileri doğru sürükleyerek götürme işini yapar. Dozer tırtıllı demir ayakları ve lastikli ayakları bulunan çeşitleri vardır. Kullanım alanlarına göre farklı boyutlarda olan bu makinalar genellikle inşaat sektöründe, kazı çalışmalarında ve yol açma farklı sektörler de kullanılır.

Dozerler ağır işleri yaptıkları için çalışma anında herhangi bir arızaya sebebiyet vermemesi gerekir. Kazalara yol açmaması içinde mutlaka bakımları ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılan kontroller dozerlerin kaza riskini sıfıra indirir. He iş sağlığı hem de iş güvenliğinin sağlanması için periyodik kontrol yapılmalıdır.

Dozerlerin periyodik kontrolleri “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ne tabiidir. Yapılacak kontroller bu yönetmeliğe göre yapılmalıdır. Zira bu yönetmelikteki standartlar ve kriterler Avrupa standartlarındadır.

İş makinası Dozerlerinizin düzenli olarak periyodik kontrol yaptırmak istiyorsanız Kayahan Periyodik, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği yük kaldırma ekipmanı İş makinaları muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları ile ilgili rapor‘lar.

İş ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Kaldırma ve iletme ekipmanları

  • 2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
  • 2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.
  • 2.2.3. Madde 2.2.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 2’de belirtilmiştir.